Disable Preloader

Sukob interesaPopis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja potpisali su izjave o nepostojanju odnosno postojanju sukoba interesa.
Na temelju danih izjava, objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

Virovski dom d.o.o. Trg Stjepana Radića 7, Virje

G-geodetske usluge, Potočka 108, Križevci.


U smislu odredbi članaka 75. do 83. naručitelj ne smije zaključiti ugovore s navedenim gospodarskim subjektima kao ponuditeljima.


ikonadividerikonadividerikonadivider