Disable Preloader

Sjednice skupštine Društva


14. sjednica

Dnevni red Skupštine_14. sjednica.pdf
Odluka_donošenje Programa rada i plana razvoja društva za 2024.g.pdf
Odluka_donošenje Financijskog plana društva za 2024.g.pdf


13. sjednica

Dnevni red_13_sjednica.pdf
Odluka o imenovanju direktora društva Drava Kom.pdf
Odluka o izmjeni Plana nabave za 2023.g._II izmjena.pdf
Odluka o raspodjeli dobiti za 2022.godinu.pdf
Odluka o suglasnosti na tekst Ugovora o vođenju poslova Direktora društva.pdf
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022.godinu.pdf


12. sjednica

Dnevni red Skupštine_12. sjednica.pdf
Odluka_donošenje Financijskog plana društva za 2023_potpisano.pdf
Odluka_donošenje Programa rada i plana razvoja društva za 2023_potpisano.pdf
Odluka_objava natječaja za vođenje poslova direktora društva_potpisano.pdf
Odluka_prihvaćanje cjenika ostalih usluga_potpisano.pdf


11. sjednica

Dnevni red 11. sjednica.pdf
Odluka o raspodjeli dobiti za 2021.g
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021.g.


10. sjednica

Odluka_povećanje temeljnog kapitala_provedena elektronska sjednica


9. sjednica

Dnevni red 9. sjednica Skupštine društva
Odluka_donošenje Financijskog plana društva za 2022.g.
Odluka_donošenje Programa rada i plana razvoja društva za 2022.g.


8. sjednica

Dnevni red 8. sjednica.pdf
Odluka o raspodjeli dobiti za 2020.g.
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g.


7. sjednica

Dnevni red Skupštine_7. Sjednica
Odluka_donošenje Financijskog plana Društva za 2021.g.
Odluka_donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021.g.
Odluka_pristupanje novog člana u Društvo


6. sjednica

Dnevni red Skupštine_6. Sjednica
Odluka_kupnja nekretnina
Odluka_raspodjela dobiti Drava Kom d.o.o. za 2019.g.
Odluka_utvrđivanje GFI Drava Kom d.o.o. za 2019.g.


5. sjednica

Dnevni red Skupštine_5. Sjednica
Odluka_davanje prehodne suglasnosti na Izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta
Odluka_povećanje bruto plaće direktora Društva
Odluka_sklapanje kupoprodajnog ugovora za imovinu_PSO


4. sjednica

Dnevni red Skupštine_4. Sjednica
Poslovnik o radu Skupštine Društva
Odluka_cjenik ostalih usluga
Odluka_kupnja nekretnine u Virju
Odluka_pokriće gubitka za 2018.g.
Odluka_prethodna suglasnost upravi na interne akte
Odluka_usvajanje financijskih izvješća za 2018.g.


3. sjednica

Dnevni red Skupštine_3. sjednica
Odluka_davanje suglasnosti na tekst Ugovora_direktor
Odluka_imenovanje direktora Društva
Odluka_opoziv direktora Društva
Odluka_raskid Ugovora o djelu