Disable Preloader

UslugeAKTUALNI raspored odvoza otpada (ZIP datoteka) - kliknite ovdje


Raspored odvoza koji će važiti od 1.7.2023:
Ferdinandovac

Raspored odvoza Ferdinandovac Drava Kom d.o.o.

Gola

Raspored odvoza Gola Drava Kom d.o.o.

Hlebine

Raspored odvoza Hlebine Drava Kom d.o.o.

Kloštar Podravski

Raspored odvoza Kloštar Podravski Drava Kom d.o.o.

Novo Virje

Raspored odvoza Novo Virje Drava Kom d.o.o.

Podravske Sesvete

Raspored odvoza Podravske Sesvete Drava Kom d.o.o.

Rasinja

Raspored odvoza Rasinja Drava Kom d.o.o.

Virje

Raspored odvoza Virje Drava Kom d.o.o.

Molve - Čingi Lingi

Raspored odvoza Molve Drava Kom d.o.o.

Molve

Raspored odvoza Molve Drava Kom d.o.o.

Kalinovac

Raspored odvoza Kalninovac Drava Kom d.o.o.