Disable Preloader

UslugeDrava Kom d.o.o. letak - upute za odvoz i sakupljanje otpada
(vrijedi za sve općine, u primjeni je od 1.7.2019. godine)


Izmjene u sustavu odvoza glomaznog otpada - od 1.1.2020. godine)

Upute za plastični otpad

Sakupljen otpad u 2020. godini

Ferdinandovac

Raspored odvoza Ferdinandovac Drava Kom d.o.o.

Gola

Raspored odvoza Gola Drava Kom d.o.o.

Hlebine

Raspored odvoza Hlebine Drava Kom d.o.o.

Kloštar Podravski

Raspored odvoza Kloštar Podravski Drava Kom d.o.o.

Novo Virje

Raspored odvoza Novo Virje Drava Kom d.o.o.

Peteranec

Raspored odvoza Peteranec Drava Kom d.o.o.

Podravske Sesvete

Raspored odvoza Podravske Sesvete Drava Kom d.o.o.

Rasinja

Raspored odvoza Rasinja Drava Kom d.o.o.

Virje

Raspored odvoza Virje Drava Kom d.o.o.