Disable Preloader

EU fondoviNaziv projekta: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18.0008)

Naziv Korisnika: Drava Kom d.o.o. Virje

Ukupna vrijednost projekta: 1.084.550,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 915.917,50 kn

Razdoblje provedbe projekta: 09.07.2020. – 09.01.2021.

Kratki opis projekta:
Tvrtka Drava Kom kao davatelj javne usluge prikupljanja otpada sa područja 9 općina koje su u obuhvatu ovog projekta, želi nabavom vozila za odvojeno prikupljanje otpada obnoviti zastarjeli vozni park što će imati za posljedicu povećanje učinkovitosti ukupnog poslovanja tvrtke.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Navedenim Projektom doprinijet će se povećanju količine odvojeno prikupljenog otpada odnosno otpada koji se može ponovo oporabiti, uz istovremeno smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
Paralelno s nabavom vozila tvrtka će rashodovati jedan stari kamion, a u drugoj fazi zaposliti još jednog radnika na poslovima gospodarenja korisnim otpadom.

Kontakt osoba za više informacija:

Goran Gregurek, e-mail: goran.gregurek@drava-kom.hr

www.strukturnifondovi.hr www.razvoj.gov.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda