Obavijesti

Nakon što je tvrtka Drava Kom pokrenula postupak javne nabave komunalnog vozila, te nakon što je potpisan Ugovor o isporuci vozila, danas je izvršena i primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada između tvrtke Tehnix d.o.o. Donji Kraljevac kao Isporučitelja i tvrtke Drava Kom d.o.o. Virje kao Naručitelja..


Vozilo će biti namijenjeno za odvojeno prikupljanje korisnog otpada ( papir, plastika, staklo i dr.) na području slijedećih općina: Virje, Novo Virje, Rasinja, Kloštar Podravski, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Gola, Hlebine i Peteranec.


Ukupna vrijednost vozila iznosi 1.010.000,00 bez PDV-a.


Navedena sredstva osigurana su putem EU strukturnih i investicijskih fondova u iznosu od 85% dok preostalih 15% troškova snosi tvrtka Drava Kom.


Ukupna vrijednost cijelog Projekta iznosi 1.084.550,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi cijelog projekta iznose 1.077.550,00 tako da se iz EU strukturnih i investicijskih fondova bespovratno dodjeljuje 915.917,50 kn.


„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“


„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Drava Kom d.o.o.“


 
Natrag